Uitbaters Gezocht B&b Frankrijk

Published Mar 08, 22
8 min read

B&b Te Koop Frankrijk Limousin

Een bed and breakfast beginnen in Frankrijk? Klik hier voor een  B&B Kopen Frankrijk

Banken in Frankrijk zijn zeer terughoudend en financieringen worden alleen verstrekt als men ervan overtuigd is dat er voldoende aflossingscapaciteit zal zijn. Men raakt hiervan wat gemakkelijker overtuigd als het bedrijf voldoende kan opbrengen om de jaarlijkse lasten voor rente en aflossingen te voldoen. Men zal vrijwel nooit een financiering verstrekken die uitsluitend is gebaseerd op een goed ondernemingsplan met veelbelovende prognoses; de resultaten in het verleden zullen voldoende aflossingscapaciteit moeten aantonen en soms houdt de bank dan nog rekening met wat extra mogelijkheden tot aflossing door de uitbreidingsplannen die de nieuwe eigenaar zal uitvoeren.

Zo is er de leeftijd van de kredietvrager. Het ondernemerskrediet moet meestal op 65-jarige leeftijd zijn terugbetaald en een onroerendgoedlening voor een bedrijfsgebouw zal niet een langere looptijd dan vijftien jaar hebben, voor het overnemen van een (goodwill en inventaris) niet meer dan zeven jaar. De praktijk leert dat de financieringen niet verdergaan dan 40 tot 50%.

Zelfs als het onroerend goed een enorme overwaarde zou hebben, blijft het acceptatiebeleid van banken terughoudend - b&b kopen frankrijk. De achtergrond hiervan is onder andere de korte exploitatieperiode (veel campings realiseren 80% van de omzet in een periode van zes weken) en de gevoeligheid van het campingbedrijf voor externe invloeden zoals omslag van het weer en economische factoren.

Daarnaast speelt nog dat kopers van een camping in Frankrijk vaak geen professionele ervaring hebben op het gebied van de exploitatie van een dergelijk bedrijf en men dus weinig houvast heeft voor een te verwachten succesvolle exploitatie. Ervan uitgaande dat de koper inkomensafhankelijk wordt van het aan te kopen bedrijf, geldt voor campings in de prijsklassen onder het miljoen, dat tot een koopsom van € 200. Een gîte of chambres d'hôtes beginnen in Frankrijk.

000 kan worden verkregen voor de enkele camping die in deze lage prijsklasse wordt aangeboden; voor de categorie tussen € 250. 000 en € 500. 000 geldt dat het te verkrijgen percentage meestal ligt tussen 0 en 35 en voor de prijsklasse vanaf € 500 - b&b beginnen in frankrijk. 000 loopt dit percentage op tot 50, bij hoge uitzondering wat hoger.

Bovendien zijn de kosten om aan alle verplichte normen, zoals die op het gebied van de fosse septique, en voorschriften (de bosbrandpreventie in het zuiden) te voldoen, extreem hoog en is het opzetten van een geheel nieuwe camping slechts bij uitzondering een rendabele activiteit. Een hogedrukwaterleiding over het gehele terrein kost zomaar € 10. b&b te koop frankrijk dordogne.

000 aan investeringen. De meeste departementen verlenen overigens nog maar zelden een vergunning voor het opzetten van een nieuwe camping. Alleen in de achtergebleven gebieden, waar pogingen worden gedaan het toerisme op te krikken, kan nog wel eens een vergunning voor een nieuwe camping worden verkregen. Men zal dus moeten uitzien naar een bestaande camping.

Vastgoed Frankrijk

Bij gîtes en chambres d’hôtes speelt dat begrip nauwelijks een rol. De waarde van het goodwill-gedeelte van het fonds de commerce wordt voornamelijk bepaald door de aantoonbare bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren. De inventaris heeft zijn eigen waarde en staat op de balans, en is niet echt afhankelijk van de bedrijfsresultaten.

Bij een wil het nogal eens gebeuren dat een belangstellende alleen het fonds de commerce koopt (geen overdrachtskosten) en het onroerend goed (het woonhuis bijvoorbeeld) vervolgens pacht. Wie uitsluitend een fonds de commerce van een camping wil kopen, zal ervaren dat financiering vaak, in tegenstelling tot andere bedrijfsactiviteiten, vrijwel onmogelijk is om dezelfde al genoemde redenen, met daarbij het ontbreken van onderpand in onroerend goed.

In het blad van deze organisatie staan ook campings te koop. Jaarlijks zijn er 150 à 200 campings te koop in geheel Frankrijk, niet steeds andere maar ook flink wat campings die enkele jaren te koop staan - Hoe begin ik een bed and breakfast in Frankrijk?. Ook l’OT ontmoet te vaak enthousiastelingen die veronderstellen met enkele tienduizenden euro’s een Franse camping te kunnen kopen.

Het aanbod van campings is nog wel behoorlijk, maar de vraagprijzen zijn niet zelden exorbitant hoog. Boekhouders rekenen voor campingeigenaren uit wat de van de grond is, waar bovenop nog een flink bedrag aan goodwill komt. Er wordt veel te weinig rekening gehouden met het verdienvermogen. Voor een camping met 25 plaatsen wordt gemakkelijk 6 ton of meer gevraagd.

000 per jaar en dat staat in geen verhouding tot de vraagprijs. Een dergelijke camping kan dus alleen worden gekocht door iemand die zes ton cash op de plank heeft liggen. Er zullen niet veel Nederlanders zijn met een dergelijke spaarrekening die het als hoogste levensdoel zien om ’s ochtends om zes uur plees te gaan schrobben…… Een camping die 15 jaar geleden nog voor € 1 miljoen een nieuwe eigenaar kreeg, zal nu meer dan € 2 miljoen waard zijn.

Daarom enkele raadgevingen van een Franse campingbemiddelaar: als een echtpaar een camping koopt en gaat runnen is dé ideale taakverdeling: de man bricoleert en de vrouw doet de boekhouding; commerciële ervaring zou mooi zijn, multi-inzetbaarheid is van levensbelang. Je moet gasten goed kunnen ontvangen, een verstopte wastafel kunnen repareren, de gasten kunnen informeren over wat er allemaal te doen is in de regio, met (tijdelijk) personeel kunnen omgaan.

Stacaravans, mobile homes, worden in afwachting van een deugdelijke juridische omschrijving beschouwd als caravans als zij nog elementen van verplaatsbaarheid bezitten, zoals wielen, en niet zijn uitgerust met aanpalende voorzieningen zoals een terras. In andere gevallen heet zo’n verblijf een habitation légèrede loisirs en is onderworpen aan een bouwvergunning als de netto oppervlakte groter is dan 35 m² (Chambres d'hotes kopen in Frankrijk).

Gîtes Te Koop Frankrijk

De praktijk leert dat vrijwel niemand zich aan deze regelgeving houdt. De consumentenorganisatie UFC-Que Choisir heeft ernstige kritiek op het ‘ontoelaatbare misbruik’ dat campinghouders maken van de huurcontracten van stacaravans. Het gaat hierbij vooral om uitzonderlijke huurverhogingen, die worden toegepast bij de jaarlijkse vernieuwing van het contract. Deze verhogingen van soms 100% en zelfs meer zijn niet gebaseerd op welke indices dan ook.

Sommigen verbieden onderverhuur of bepalen het maximaal aantal personen dat in een stacaravan – mobil-home, zeggen ze in Frankrijk – mag verblijven. Een ander misbruik is de verplichting om het terrein te verlaten of de caravan zelfs te vervangen als deze te oud is. En dat ter beoordeling van de campingbaas.

Eerst is er de verplichting om een stacaravan neer te zetten op een camping; een particulier mag zo’n verblijf niet zonder vergunning in zijn tuin zetten of op een ander privé terrein. Verder bestaat er een tekort aan plaatsen voor stacaravans, is het transport erg kostbaar en bestaat er geen wettelijk regeling over huurcontracten van stacaravans.

In de winter trekken deze eigenaren weer terug naar Nederland, om daar wat te klussen of verder van het (vervroegde) pensioen te genieten. Intussen staat de camping wat te verslonzen en zal er aan het begin van elk seizoen hard moeten worden gewerkt om de zaken weer op orde te krijgen.

Om twaalf maanden per jaar op de camping te wonen en te werken moeten de eigenaren over een zeker uithoudingsvermogen beschikken. Na de aankoop zal er een behoorlijke financiële buffer moeten zijn om de aanvangsverliezen te kunnen opvangen. Reken op vijf tot zeven jaar voordat je bij een middelgrote camping van ongeveer 70 plaatsen voor het eerst winst boekt.

Mochten de opbrengsten jaarlijks dalen (concurrentie, conjuncturele en economische terugslagen, verkeerd management enzovoort), dan zou het zeer verstandig zijn om de zaak op te geven en de camping te verkopen. Het komt dan regelmatig voor dat de verkoop meer dan een jaar in beslag neemt, en bij teruglopende resultaten zal ook de verkoopwaarde onder druk komen te staan, dus ook de financieringsmogelijkheid voor de nieuwe eigenaar - hoe begin je een b&b in frankrijk.

Vaak voldoet het overschrijven van de naam van de eigenaar bij de talrijke instanties in de eerste periode. Maar daarna komen de controleurs: van de brandweer, de keuringsdienst, de douane (alcoholverkoop), de belastingen. b&b starten in frankrijk. Je bent nog niet jarig als er zaken niet blijken te kloppen. En wie erop wordt betrapt te sjoemelen met de omzetcijfers of de BTW-boekhouding, loopt op tegen onverbiddelijke sanctiemaatregelen.

Bed And Breakfast Starten Frankrijk

De beheerders van een naturistencamping in de Tarn blijven echter vol goede moed: ‘Financier de koop zo veel mogelijk uit eigen middelen, zorg voor geld op de bank, houd er een horecavoorziening op na, werk zo veel mogelijk met kortingen, neem vooral een goede boekhouder, reken in het seizoen op zeer lange werkdagen, zorg ervoor dat je camping via mond-tot-mondreclame bekend raakt.’ Als men wil werken, is het zeker mogelijk om te kunnen rondkomen van het exploiteren van een camping in Frankrijk.

Die mogelijkheden zijn er nog steeds voor nieuwe eigenaren die Nederland voor gezien willen houden. Maar het wordt steeds lastiger, ook doordat de campinggast steeds hogere eisen stelt aan de accommodatie en ’s avonds tv wil kijken in caravan of camper, de laptop wil kunnen aansluiten en iets wil opwarmen in de magnetron.

Aan een dergelijke camping worden geen sterren toegekend. Een besluit van 11 januari 1993 had al in een categorie voorzien met de naam ‘aires naturelles’. Op 6 juli 2010 werd het verboden om dergelijke terreinen te creëren. Tenslotte heeft het ministerie de categorie weer in ere hersteld, met een nieuwe omschrijving van de aires naturelles en criteria gebaseerd op die van 1993.

Deze campings ‘aire naturelle’ zijn alleen bedoeld voor tenten, caravans en kampeerwagens. Het is verboden om er recreatiehuisjes of stacaravans te plaatsen (b&b te koop frankrijk limousin). De exploitatieperiode is maximaal 6 maanden per jaar, aaneengesloten of niet. De plaatsen mogen niet individueel aangesloten zijn op een waterleiding of op een rioleringssysteem. Het maximaal aantal plaatsen is 30, de maximale oppervlakte van de camping is 1 ha.

Navigation

Home

Latest Posts

Bezienswaardigheden Azoren

Published Oct 15, 22
8 min read

Bezienswaardigheden Cote D Azur

Published Oct 06, 22
6 min read

Thorn Bezienswaardigheden

Published Oct 04, 22
10 min read